Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Ο Μωυσής στην νεαρή του ηλικία

Το θαυματουργό παιδί που οδήγησε τον λαό του στην ελευθερία, παρακάτω νοκουμέντο απο την παιδική του ηλίκία